Ζήσε καλά, Γέλα συχνά, Αγάπα πολύ...


Ξύλινα καράβια...
#δενπεταμετιποτα
xerokamoto.com
#αξιαλογου

 

1 σχόλιο: