"πηγαίνω μακριά
φέρνοντας απτά
δώρα"
Γ.ΣΑΡΑΝΤΑΡΗΣ

Ο ΠΙΝΟΚΙΟ ΤΟΥ ...ΤΖΕΠΕΤΟ, κατά κόσμο, ΓΡΗΓΟΡΗ!!"Το ψέμα είναι απλά η ιδανική γλώσσα της ψυχής,διότι....χρησιμοποιούμε το ψέμα και το παραμύθι, για να καταλαβαινόμαστε μεταξύ μας, πράγμα που με την αλήθεια, καθαρή και αμεταβίβαστη, δεν θα μπορούσε ποτέ να γίνει."Φ. ΠΕΣΣΟΑ


Υπάρχει μνήμη που συλλέγει τα περασμένα
δεν τ' αφήνει στο δρόμο της ζωής να σκορπισθούνε
να εξαφανισθούνε κάπου
όξω από μας
όξω απ' ορίζοντα και βλέμμα'
κι έτσι κι αν σβήσουνε,
η μυρωδιά τους σώζεται
απελπιστικά.

Γ.ΣΑΡΑΝΤΑΡΗΣ