Πίσω από τα παράθυρα...

Μια χαρά να φτιάχνουμε σπίτια κοντά κοντά κι ουρανούς πότε σκοτεινούς, πότε καταγάλανους, πότε στη δύση του ήλιου τους!!

Νιώθεις παρουσίες πίσω από τα παράθυρα, θαλπωρή, ατμόσφαιρα!!!